Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Privacy statement algemeen

Thoonen Ramen Deuren Serres B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thoonen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacy statement. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Thoonen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Service en garantie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiematerialen
 • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Thoonen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Verdere verwerking voor het nakomen van de overeenkomst.

Hoe lang we gegevens bewaren

Thoonen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • NAW – order gegevens, bewaren wij maximaal 50 jaar.
 • Bouw- en technische tekeningen bewaren wij maximaal 50 jaar.

We hanteren deze bewaartermijn in verband met de lange levensduur en duurzaamheidsverwachting van onze producten. Zodoende kunnen we u ook na de garantieperiode voorzien van de beste service m.b.t. onze producten in uw woning.

Delen met anderen

Thoonen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien noodzakelijk een verwerkersovereenkomst om beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Cookie statement (In kaart brengen websitebezoek)

Thoonen gebruikt functionele, analytische (anonieme gegevens) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Thoonen gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thoonenkozijnen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Thoonen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Thoonen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ICT afdeling via info@thoonenkozijnen.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy statement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacy statement op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Versie 24-05-2018.